Ensemble Press
Continue | Begin | Read | Top | Recent | FAQ    #
 
#311
Mega chuj tart? tylko ta aplikacj? i nie mam poj?cia czy si? uda to zrobi? poprawnie o gdybym mia? wybór to najch?tniej napisa?bym ma?o znaków ale musz?

Share this story